Zaproszenie na koncert Trzech Tenorów 4 lipca CMP

Zaproszenie na koncert Trzech Tenorów 4 lipca CMP

Bardzo serdecznie zapraszamy na koncert Trzech Tenorów który odbędzie się 4 lipca 2020r w Centrum Macierz Polonii o godz. 18 00.

Rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców w czasie stanu epidemii

Rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców w czasie stanu epidemii

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji przygotował ankietę skierowaną do przedsiębiorców dot. Rozwiązań pomocowych w czasie pandemii. Uprzejmie prosimy o wypełnienie oraz pomoc w rozpowszechnieniu poniższej wiadomości wśród przedsiębiorców z którymi Państwo współpracują.

Na miejscu - nowa aplikacja

W czasie pandemii koronawirusa cała branża gastronomiczno-hotelarska i turystyczna przeżywa poważne kłopoty. Nie załamujemy jednak rąk. Oto propozycja dla aktywnych.

Pobierz PDF

Pobierz PDF1

Pobierz PDF2

Pobierz PDF3

Informacja o zmianie terminu przedłożenia sprawozdań za 2019 rok w BDO

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego uprzejmie informuje, że w dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która wprowadziła ponowne przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej w systemie BDO, dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019 tj.:
* do 11 września 2020 r. przesunięto terminu składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, baterii, akumulatorów, sprzętu, pobranej opłaty recyklingowej za torby z tworzyw sztucznych). Moduł sprawozdawczy został udostępniony w BDO.
* do 31 października 2020 r. przesunięto termin składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Obecnie trwają pracę nad uruchomieniem modułu sprawozdawczego w BDO.

Zmiany w nawykach żywieniowych Polaków w czasie izolacji - Prośba o opinię

W związku z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy badania pn. "ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAWODY ORAZ KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY - EDYCJA 2019" prosimy o wzięcie udziału w badaniu w formie ankiety online. Jest to cykliczny projekt, a ostatnia edycja miała miejsce w 2017 roku. Wyniki ówczesnego badania dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Program #zwiedzajKrakow

Program #zwiedzajKrakow

Kraków, jak i inne miasta w Polsce, zmaga się ze skutkami pandemii Sars-Cov-2. Prezydent miasta zachęca do włączenia sie wszystkich do programu #zwiedzajKrakow, który jest elementem dużej ogólnopolskiej kampanii promocyjnej pod hasłem Kraków nieodkryty.
W załączeniu przesyłamy dokumenty do Programu #zwiedzajKrakow:
list Pana Prezydenta do przedsiębiorców oraz regulamin programu wraz z załącznikami (nr 1 - formularz zgłoszeniowy, nr 2 - oświadczenie)
oraz grafikę naklejki do ewentualnego wykorzystania.

Pobierz PDF

Pobierz PDF1

Pobierz PDF 2

Pobierz PDF 3

Zakończenie roku nauki w Szkole Podstawowej nr 117 im. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

Zakończenie roku nauki w Szkole Podstawowej nr 117 im. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

Prezes Wiesław Jopek reprezentował Krakowska Kongregację Kupiecką podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 117imienia Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Z powodu panującej pandemii koronawirusa zakończenie roku szkolnego było skromne, ograniczone do absolutnego minimum.

Medale św. Józefa dla Muzeum Krakowa i Marka Mędrali

Medale św. Józefa dla Muzeum Krakowa i Marka Mędrali

Prezes Wiesław Jopek z zastępcami Jackiem Fortuną i Zbigniewem Burdakiem reprezentowali Krakowską Kongregację Kupiecką na święcie Małopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych.

XIII Forum Przedsiębiorców - zaproszenie do udziału

XIII Forum Przedsiębiorców - zaproszenie do udziału

Prezes Wiesław Jopek zachęca do udziału w XIII Forum Predsiębiorców. Forum Przedsiębiorców to konferencja z udziałem ministrów, debaty ekspertów i polityków oraz stała rubryka na łamach Dziennika Polskiego. Linki do zarejestrowania się:
  www.forumprzedsiebiorcow.pl.

 

Podziękowania z Zespołu Szkół Specjalnych

Na ręce prezesa Wiesława Jopka napłynęło podziękowanie za całoroczną współpracę z Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie.

Pobierz PDF