Bank Żywności w Krakowie

Bank Żywności w Krakowie

Na jednym z podobszarów rewitalizacji (Stare Podgórze-Zabłocie) działa Bank Żywności w Krakowie https://www.facebook.com/bzkrk/?__cft__%5b0%5d=AZW2lM8Xn8KLKZPbkYOSRFf-d2Aobcga2RONcR-Bgt3CBv2qGABsUPjaUxKmE3BDCbITj_ML8z62FhUSQwb-3JhrsGOiLupQw-Tch9W8N6diUbAmApUkTqr5YAYQuCj2Vd4-opLFZcWTRzcBK2DDysn2yPrz_N4wF3blrGtXyjatvA&__tn__=kK-R

Już ponad 20 lat Bank ratuje żywność przed zmarnowaniem i wspiera nią osoby najbardziej potrzebujące.
W samym tylko 2019 roku udało im się uratować 1 822 970 kg jedzenia!> Dziś to oni potrzebują naszej pomocy, aby móc nadal realizować swoją misję.
Pomóżmy im zbudować chłodnię!
Szczegóły pod linkiem: https://zrzutka.pl/jwa3s7<https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzrzutka.pl%2Fjwa3s7%3Ffbclid%3DIwAR07Ddf7MNidmnBEse0hGIGC2P-gd3C7VZpRvpaa6pRZ1Fh8N5hU1pPgqZA&h=AT2_EG48dxNz0ejrMOEEeslJ8WQuzh9A0dBWfgq7J-CD2iD7QEA0Ovdu_wTA5ufihQQ4Msrcg6ldpcnRwFXJSit5puvJlGkGUPeJs3mQJNYMGTtzS2-1uRSFJYUvBahBC3GB&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2L49ONWuCmqUIDEwskjreViqGAqEeuZPoHZJaXnUNhycI1f1OSjbLyfIYD-Tr_P0qqT5cuAVDP_qNYR0jzCEPaB3Ih91VomPE8ctlzbf0AJHtOOpc5Pb_ebHZ66EGoN6MAnMpw_MDrfbcRMMuoazY33lqTRbRnFsNgl3l-JMsT_kvUejCHMBgKDo3eE84>

Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

W czwartek 4 czerwca 2020 r. odbyła się Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Obrady prowadził prezes Wiesław Jopek. Rada podjęła uchwałę o zorganizowaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego KKK na dzień 29 czerwca (poniedziałek) o godz. 15.30 w siedzibie KKK przy ul. Garbarskiej 14.
Rada KKK została poinformowana o tym, że trwają starania o organizację Festiwalu Pierogów w sierpniu tego roku.
Zebranie odbyło się przy zastosowaniu wszystkich rygorów obowiązujących w okresie pandemii koronawirusa.

Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

Przesyłam w załączeniu ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków.
Zwracam uwagę, że przetargi zostaną przeprowadzone w budynku UMK w Rynku Podgórskim 1, a nie jak dotychczas przy ul. Kasprowicza 29.
Na stronie BIP zamieszczone zostały ogłoszenia o przetargach, rzuty lokali oraz mapki link https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=30626>

Kondolencje dla Violetty Ziąber

Kondolencje dla Violetty Ziąber

Szanownej Pani
Violetcie Ziąber
wyrazy najgłębszego współczucia
z powodu śmierci TATY
składa
Prezes, Rada oraz Koleżanki i Koledzy
z Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

Pismo Zarządu Dróg do Kongregacji

Pismo Zarządu Dróg do Kongregacji

Odpowiedź ZDMK związana z obniżką za odpłatność za ogródki kawiarniane na placach i ulicach.

Pobierz PDF

Kapituła 30. edycji Konkursu "Teraz Polska" 2020

Kapituła 30. edycji Konkursu "Teraz Polska" 2020

28 maja 2020 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się posiedzenie online Kapituły "Teraz Polska", która dokonała wyboru zwycięzców Konkursu "Teraz Polska" spośród 51 nominowanych: 31 produktów, 20 usług i 2 innowacji. W obradach Kapituły uczestniczył prezes Wiesław Jopek.

Więcej:

https://youtu.be/ZmzlRMS2sro

ZUS Postojowe: sprawdź szczegóły przez internet

ZUS Postojowe: sprawdź szczegóły przez internet

Teraz można sprawdzić status swojego wniosku o świadczenie postojowe na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił również nowe wersje wniosków w związku z tarczą antykryzysową 3.0.

Posiedzenia Rady Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

Posiedzenia Rady Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam zaproszenie z porządkiem obrad posiedzenia Rady Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w dniu 04 czerwca 2020 r..
Uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności.
Z poważaniem
Wiesław Jopek
Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

Pobierz PDF

 

Przyłbice i maseczki ochronne - oferta Fablab Małopolska

Oto olejna oferta przesłana na adres naszej Kongregacji w związku ze zwalczaniem pandemii koronawirusa

Raport - "Wpływ ogólnopolskiego stanu epidemii na prowadzenie biznesu w Krakowie"

Raport - "Wpływ ogólnopolskiego stanu epidemii na prowadzenie biznesu w Krakowie"

Zachęcam do zapoznania się z wioskami i analizami zawartymi w raporcie podsumowującym ankietę „Wpływ ogólnopolskiego stanu epidemii na prowadzenie biznesu w Krakowie.
Celem ankiety było poznanie aktualnych problemów, z jakimi mierzą się krakowscy przedsiębiorcy w związku z konsekwencjami spowolnienia gospodarczowego powstałego na skutek COVID-19.
Z poważaniem,
Anna Brydniak
WYDZIAŁ DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Pobierz PDF