Znamy laureatów konkursu Teraz Polska

Znamy laureatów konkursu Teraz Polska

Zakończyła się 30., jubileuszowa edycja Konkursu „Teraz Polska”. Nagrodzono 16 produktów, 9 usług i jedną innowację. Podczas uroczystości, która odbyła się 9 czerwca 2020 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, wszyscy byli zgodni co do tego, że dziś – w dobie zawirowań i niepewności wynikających z pandemii koronawirusa – kluczowy wpływ na sytuację społeczną i gospodarczą będą mieli najlepsi polscy przedsiębiorcy, w tym laureaci Konkursu „Teraz Polska”. W gali wręczenia nagród uczestniczył prezes Wiesław Jopek.

https://terazpolska.pl/pl/a/Znamy-laureatow-Konkursu-Teraz-Polska

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze KKK

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze KKK

Prezes oraz Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej zapraszają na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze wdniu 29 czerwca.

Pobierz PDF

Bank Żywności w Krakowie

Bank Żywności w Krakowie

Na jednym z podobszarów rewitalizacji (Stare Podgórze-Zabłocie) działa Bank Żywności w Krakowie https://www.facebook.com/bzkrk/?__cft__%5b0%5d=AZW2lM8Xn8KLKZPbkYOSRFf-d2Aobcga2RONcR-Bgt3CBv2qGABsUPjaUxKmE3BDCbITj_ML8z62FhUSQwb-3JhrsGOiLupQw-Tch9W8N6diUbAmApUkTqr5YAYQuCj2Vd4-opLFZcWTRzcBK2DDysn2yPrz_N4wF3blrGtXyjatvA&__tn__=kK-R

Już ponad 20 lat Bank ratuje żywność przed zmarnowaniem i wspiera nią osoby najbardziej potrzebujące.
W samym tylko 2019 roku udało im się uratować 1 822 970 kg jedzenia!> Dziś to oni potrzebują naszej pomocy, aby móc nadal realizować swoją misję.
Pomóżmy im zbudować chłodnię!
Szczegóły pod linkiem: https://zrzutka.pl/jwa3s7<https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzrzutka.pl%2Fjwa3s7%3Ffbclid%3DIwAR07Ddf7MNidmnBEse0hGIGC2P-gd3C7VZpRvpaa6pRZ1Fh8N5hU1pPgqZA&h=AT2_EG48dxNz0ejrMOEEeslJ8WQuzh9A0dBWfgq7J-CD2iD7QEA0Ovdu_wTA5ufihQQ4Msrcg6ldpcnRwFXJSit5puvJlGkGUPeJs3mQJNYMGTtzS2-1uRSFJYUvBahBC3GB&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2L49ONWuCmqUIDEwskjreViqGAqEeuZPoHZJaXnUNhycI1f1OSjbLyfIYD-Tr_P0qqT5cuAVDP_qNYR0jzCEPaB3Ih91VomPE8ctlzbf0AJHtOOpc5Pb_ebHZ66EGoN6MAnMpw_MDrfbcRMMuoazY33lqTRbRnFsNgl3l-JMsT_kvUejCHMBgKDo3eE84>

Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

W czwartek 4 czerwca 2020 r. odbyła się Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Obrady prowadził prezes Wiesław Jopek. Rada podjęła uchwałę o zorganizowaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego KKK na dzień 29 czerwca (poniedziałek) o godz. 15.30 w siedzibie KKK przy ul. Garbarskiej 14.
Rada KKK została poinformowana o tym, że trwają starania o organizację Festiwalu Pierogów w sierpniu tego roku.
Zebranie odbyło się przy zastosowaniu wszystkich rygorów obowiązujących w okresie pandemii koronawirusa.

Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

Przesyłam w załączeniu ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków.
Zwracam uwagę, że przetargi zostaną przeprowadzone w budynku UMK w Rynku Podgórskim 1, a nie jak dotychczas przy ul. Kasprowicza 29.
Na stronie BIP zamieszczone zostały ogłoszenia o przetargach, rzuty lokali oraz mapki link https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=30626>

Kondolencje dla Violetty Ziąber

Kondolencje dla Violetty Ziąber

Szanownej Pani
Violetcie Ziąber
wyrazy najgłębszego współczucia
z powodu śmierci TATY
składa
Prezes, Rada oraz Koleżanki i Koledzy
z Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

Pismo Zarządu Dróg do Kongregacji

Pismo Zarządu Dróg do Kongregacji

Odpowiedź ZDMK związana z obniżką za odpłatność za ogródki kawiarniane na placach i ulicach.

Pobierz PDF

Kapituła 30. edycji Konkursu "Teraz Polska" 2020

Kapituła 30. edycji Konkursu "Teraz Polska" 2020

28 maja 2020 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się posiedzenie online Kapituły "Teraz Polska", która dokonała wyboru zwycięzców Konkursu "Teraz Polska" spośród 51 nominowanych: 31 produktów, 20 usług i 2 innowacji. W obradach Kapituły uczestniczył prezes Wiesław Jopek.

Więcej:

https://youtu.be/ZmzlRMS2sro

ZUS Postojowe: sprawdź szczegóły przez internet

ZUS Postojowe: sprawdź szczegóły przez internet

Teraz można sprawdzić status swojego wniosku o świadczenie postojowe na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił również nowe wersje wniosków w związku z tarczą antykryzysową 3.0.

Posiedzenia Rady Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

Posiedzenia Rady Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam zaproszenie z porządkiem obrad posiedzenia Rady Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w dniu 04 czerwca 2020 r..
Uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności.
Z poważaniem
Wiesław Jopek
Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

Pobierz PDF