Gratulacje dla prezesa Wiesława Jopka

Gratulacje dla prezesa Wiesława Jopka

Prezes Wiesław Jopek otrzymał od Przewodnicząego Rady Miasta Krakowa Rafała Komarewicza okolicznościowy adres z gratulacjami z okazji ponownego wyboru na prezesa Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.

Dziewiętnastowieczne smaki ziemiańskiego stołu w Zespole Szkół Specjalnych nr 14

Dziewiętnastowieczne smaki ziemiańskiego stołu w Zespole Szkół Specjalnych nr 14

W dniu 20 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie odbył się XXI Konkurs Kucharsko-Cukierniczy. W konkursie uczestniczyli uczniowie z Polski, Czech i Słowacji. Jednym ze sponsorów była Krakowska Kongregacja Kupiecka.

 

Znamy nominowanych do 33. edycji Konkursu „Teraz Polska”!

Znamy nominowanych do 33. edycji Konkursu „Teraz Polska”!

Prezes Wiesław Jopek, reprezenujacy Krakowska Kongregację Kupiecką wziął udział w posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów oraz Kapituły Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, które odbyło się w dniu 21 kwietnia br. 

Marek Wilk prezesem Oddziału w Proszowicach

Marek Wilk prezesem Oddziału w Proszowicach

Podczas Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w Oddziale Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w Proszowicach wybrano nowe władze.

Czarna Księga Obciążeń Przedsiębiorców

Biuro Rzecznika MŚP przygotowuje opracowanie pod tytułem CZARNA KSIĘGA OBCIĄŻEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW, które będzie zaprezentowane podczas tegorocznego Dnia Przedsiębiorcy w Łodzi (12-14.06.2023 r.).

Aukcja na Dzień Przedsiębiorcy

Wzorem lat ubiegłych Rzecznik MŚP włącza się w organizację Dnia Przedsiębiorcy, który w tym roku obchodzony będzie w dniach 12-14 czerwca w Łodzi.

Wiesław Jopek nadal na czele Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

Wiesław Jopek nadal na czele Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

W poniedziałek, 24 kwietnia 2023 roku w siedzibie przy ul. Garbarskiej 14 odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Na kolejną kadencje prezesem wybrano Wiesława Jopka.

XX-lecie Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej

XX-lecie Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej

Wiesław Jopek, prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej i jego zastępca Jerzy Kotala uczestniczyli w uroczystościach jubileuszowych XX-lecia Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej. W imieniu krakowskich kupców przekazali zasłużonej organizacji okolicznościowy grawerunek. Prezes Wiesław Jopek został uhonorowany Medalem XX Lecia Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej.


Oto relacja prezesa Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej Ryszarda Miłoszewskiego z działalności organizacji: Przemyska Kongregacja Kupiecka obchodzi okrągłą 20 rocznicę swojego istnienia, to wielki czas i ogromna duma, że jako kupcy, przedsiębiorcy potrafimy się zrzeszyć i wzajemnie wspierać.
Jako stowarzyszenie jesteśmy spadkobiercami tradycji i wartości, jakie odziedziczyliśmy po założycielach pierwszej kongregacji kupieckiej z 1934 roku. To właśnie wtedy budowała się prężna organizacja, której wzrost został zahamowany drugą wojną światową. Należy tu przytoczy inicjatywę jaką była próba budowy domu kupieckiego, który miał stać się fundamentem i przyczółkiem wzrostu organizacji. Czas powojenny też nie sprzyjał budowaniu przedsiębiorczości, niewątpliwie był to wynik systemu totalitarnego, który został nam narzucony z zewnątrz. W okresie przemian politycznych i upadku totalitaryzmu w Polsce nastał nowy czas i nowe możliwości na budowanie tożsamości kupieckiej.
Dziś Przemyska Kongregacja Kupiecka, z wielka dumą jest członkiem zbiorowym Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, która swój początek datuje na 1410 roku. Tym samym stanowimy część wielkiej organizacji, która jest pewną siłą, wsparciem i organem doradczym we współczesnych realiach, gdzie nierzadko trzeba bronić interesów przedsiębiorców, a tym samym pracodawców dla setek ludzi i soli tej ziemi, która wnosi w podatkach swój udział do budowy kapitalizmu i dobrobytu w Polsce.
Przez ostatnie 20 lat Kongregacja odbudowywała swoją tożsamość, dzięki wsparciu jej członków , organizacji matki z Krakowa. Również nieocenione wsparcie zawsze otrzymywaliśmy od władz Miasta Przemyśla i Władz Powiatu Przemyskiego.
W 2010 roku został poświęcony sztandar Przemyskiej Kongregacji, w późniejszych latach przywróciliśmy insygnia kupieckie w postaci Łańcucha i Buzdyganów, które są nieodzowną częścią tradycji kupieckiej, jak również symbolem powagi stowarzyszenia.
Przez ostatnie lata nie zapominaliśmy również o naszych członkach i przyjacielach z władz miasta, powiatu i organizacjach pokrewnych takich jak, Cech Rzemiosł Rożnych.
Co pięć lat fundujemy pamiątkowe odznaczenia kupieckie, medale, które ofiarujemy osobom zasłużonym dla stowarzyszenia i rozwoju miasta.
W obecnym czasie w Przemyślu, mieście o bogatej historii, nastawionym na rozwój turystyki staramy się pełnić funkcję reprezentacyjną mówiąc, o naszych korzeniach i pięknej tradycji staramy się pełnić funkcję reprezentacyjną podczas uroczystości miejskich, kościelnych itp., tu zawsze liczymy na wsparcie władz lokalnych, z którymi musi dochodzić to pewnej synergii gdyż leży to w naszym wspólnym interesie.
Nie możemy pominąć naszych inicjatyw, jako kupcy staramy się wspierać potrzebujących i niepełnosprawnych, od lat pomagamy Polakom na Ukrainie we Lwowie, Samborze i Mościskach.
Jesteśmy organizatorami dnia dziecka dla dzieci niepełnosprawnych i szeregu przedsięwzięć, którymi chcemy dać wyraz szacunku mieszkańcom Przemyśla.
Przywróciliśmy na karty historii Franciszka Głowacza, pierwszego prezesa Kongregacji Kupieckiej, której był współzałożycielem w 1934 roku. Pierwszy prezes urodził się w 1890 roku, Franciszek Głowacz był z wykształcenia prawnikiem ale  zawodowo związał się z branżą odzieżową i działalnością społeczną na rzecz rozwoju przemyskiego kupiectwa. Aresztowany przez sowietów został zamordowany w Katyniu, co zostało oficjalnie potwierdzone dopiero w 1994 roku. Był kpt. 38 Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich. Prowadził w Przemyślu dwa sklepy, jeden z nich zlokalizowany był przy ul. Rynek 12. W 100 rocznicę odzyskania niepodległości uczciliśmy pamięć Franciszka Głowacza pamiątkową tablicą i zasadzeniem dębu pamięci w parku miejskim przy domku ogrodnika.
W obecnym czasie trwają przygotowania do upamiętnienia Prezesa przedwojennej Kongregacji pamiątkowymi tablicami w Kościele na karmelu i domu w którym mieszkał w Przemyślu.
Ostatnie lata pandemii były okresem pewnej stagnacji dla przedsiębiorców, piękne tradycje nie giną jako organizacja dziś obchodzimy swoje 20 urodziny i życzyć sobie chcemy aby okrągłych rocznic było wiele, a za 100 lat organizacja nadal trwała i kultywowała swoją działalność.

INFORum Gospodarcze

INFORum Gospodarcze

Prezes Wiesław Jopek reprezentował Krakowską Kongregację Kupiecką podczas INFORum Gospodarczego zorganizowanego w Krakowskim Salonie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego w Krakowie.

Szkolenia dla sprzedawców alkoholu

Szkolenia dla sprzedawców alkoholu

Wydział Spraw Administracyjnych przesyła informację o planowanych na miesiąc maj i czerwiec 2023 r. szkoleniach dla krakowskich przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich pracowników.