GALA LAUREATÓW Małopolanin Roku 2019 i 2020 oraz Człowiek Roku 2019i 2020

GALA LAUREATÓW Małopolanin Roku 2019 i 2020 oraz Człowiek Roku 2019i 2020

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski urządziły w Collegium Novum UJ uroczystość wręczenia tytyłów Małopolanina Roku 2019 i 2020 oraz Człowieka Roku 2019 i 2020. Przewodniczący Stowarzyszenia i Federacji Kazimierz Barczyk odświętne dyplomy wręczał wraz z gospodarzem miejsca, którym jest rektor UJ prof. dr. hab. Jacek Popiel.

W uroczystości Krakowską Kongregację Kupiecką reprezentował przez Wiesłąw Jopek. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przyznało Tytuły Małopolanina Roku 2019 prof. Andrzejowi Gołasiowi współzałożycielowi NSZZ „Solidarność” w Akademii Górniczo-Hutniczej, aresztowanemu podczas stanu wojennego, prezydentowi Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa w latach 1998 – 2002,pPrezesowi Unii Metropolii Polskich w latach 1999 – 2002, senatorowi RP VI Kadencji w latach 2005 – 2007, prorektorowi AGH w latach 1996 – 1999, b. przewodniczącemu Komisji Edukacji i Kultury Rady Europy
oraz
Józefowi Lassocie Sekretarzowi Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Małopolsce, więźniowi stanu wojennego, prezydentowi Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa w latach 1992 – 1998, posłowi na Sejm RP III, VII i VIII kadencji, radnemu Miasta Krakowa w latach 1994 – 2006, radnemu Województwa GALA LAUREATÓW Małopolanin Roku 2019 i 2020 oraz Człowiek Roku 2019i 2020

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski urządziły w Collegium Novum UJ uroczystość wręczenia tytułów Małopolanina Roku 2019 i 2020 oraz Człowieka Roku 2019 i 2020. Przewodniczący Stowarzyszenia i Federacji Kazimierz Barczyk odświętne dyplomy wręczał wraz z gospodarzem miejsca, którym jest rektor UJ prof. dr. hab. Jacek Popiel.

W uroczystości godnie reprezentowane było krakowskie Bractwo Kurkowe. Nic dziwnego, bowiem wśród laureatów znalazło się aż trzech Braci Honorowych: prof. Andrzej Gołaś, Józef Lassota i prof. Andrzej Matyja. Dlatego w kontuszach stawili się: król kurkowy AD 2019-2021 Adam Rajpold z marszałkami Grzegorzem Pacutem i Zbigniewem Szotą, był podskarbi Bractwa Kurkowego Krzysztof Matzka i chorąży Bractwa Kurkowego Krystian Grzybek.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przyznało Tytuły Małopolanina Roku 2019 prof. Andrzejowi Gołasiowi współzałożycielowi NSZZ „Solidarność” w Akademii Górniczo-Hutniczej, aresztowanemu podczas stanu wojennego, prezydentowi Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa w latach 1998 – 2002, prezesowi Unii Metropolii Polskich w latach 1999 – 2002, senatorowi RP VI Kadencji w latach 2005 – 2007, prorektorowi AGH w latach 1996 – 1999, b. przewodniczącemu Komisji Edukacji i Kultury Rady Europy
oraz
Józefowi Lassocie Sekretarzowi Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Małopolsce, więźniowi stanu wojennego, prezydentowi Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa w latach 1992 – 1998, posłowi na Sejm RP III, VII i VIII kadencji, radnemu Miasta Krakowa w latach 1994 – 2006, radnemu Województwa Małopolskiego w latach 2010 – 2011, b. przewodniczącemu Konwentu Prezydentów Największych Miast Polskich
Tytuł Małopolanina Roku 2020
Prof. dr. hab. med. Wojciechowi Nowakowi, rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2012 – 2020, przewodniczącemu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w latach 2016 – 20, wybitnemu naukowcowi, prezydentowi Europejskiego Towarzystwa Chirurgii w l. 2010 – 11 w uznaniu za budowę Szpitala Uniwersyteckiego – najnowocześniejszego w Polsce i Europie, dokończenie budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, oraz rozwój i promocję polskiej nauki i kultury w Europie i świecie.
Prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Słomce rektorowi Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 2012 – 2020, przewodniczącemu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 2016 – 20, wybitnemu naukowcowi, autorowi i współautorowi ponad 240 publikacji naukowych poświęconych geologii w uznaniu za działania dla dalszego rozwoju 100-letniej Akademii Górniczo-Hutniczej – największej polskiej uczelni technicznej o międzynarodowej renomie oraz rozwój i promocję polskiej nauki i kultury w Europie i świecie
Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP przyznała Tytuły
Człowieka Roku 2019
Oldze Tokarczuk, wybitnej polskiej pisarce i poetce, laureatce Nagrody Nobla w dziedzinie literatury oraz nagrody The Man Booker International Prize w uznaniu zasług dla promocji polskiej kultury w świecie i rozwoju polskiej literatury (Laureatka odebrała Tytuł podczas uroczystości nadawania Honorowego Obywatelstwa Krakowa)
oraz
Robertowi Lewandowskiemu, jednemu z najlepszych piłkarzy na świecie, kapitanowi Reprezentacji Polski w piłce nożnej, najlepszemu strzelcowi w historii naszej reprezentacji w uznaniu zasług dla promocji Polski za granicą, kształtowania postawy fair play w sporcie i życiu codziennym
Człowieka Roku 2020
Prof. dr. hab. med. Andrzejowi Matyji, prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej, kierownikowi II Katedry Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitnemu lekarzowi i naukowcowi jako wyraz uznania i podziękowania dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia walczących z oddaniem i poświęceniem o zdrowie i życie Polaków w czasie największej od 100 lat pandemii COVID-19
oraz
Pawłowi Borysowi prezesowi Polskiego Funduszu Rozwoju, wysokiej klasy menedżerowi i ekonomiście w uznaniu i podziękowaniu wszystkim instytucjom państwowym organizującym pomoc w ramach rządowych i samorządowych tarcz finansowych i antykryzysowych, ratujących kilkaset tysięcy przedsiębiorstw i miliony miejsc pracy,
w trakcie największej od 100 lat pandemii COVID-19.

Historyczna Małopolska jest regionem od ponad 1000 lat rozwijającym się z poszanowaniem tradycji łączonej z nowoczesnością, co jest także wielką zasługą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od czasów lokacji Krakowa w 1257 roku podobnie jak w innych miastach Małopolski przez wieki o rozwoju miast i gmin decydował samorząd. W starej Dzielnicy Senioralnej cnoty obywatelskie przekazywane są z pokolenia na pokolenie, czego dowodem jest wielowiekowe dziedzictwo utrwalone w zabytkowych budowlach, spuściźnie naukowej, dziełach sztuki, literatury i w obyczajach ludowych.
W tych warunkach kształtowały się postawy ludzi, którzy na przestrzeni wieków w sposób szczególny poświęcali się na rzecz dobra wspólnego i lokalnych społeczności, najwybitniejsi są jej najlepszymi ambasadorami w świecie.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski od 1996 r. kultywując najlepsze tradycje, przyznaje co rok prestiżowe Tytuły MAŁOPOLANIN ROKU.
Ten Tytuł jest wyrazem najwyższego uznania dla wybitnych Małopolan, którzy działają m.in. na rzecz rozwoju i promowania naszej regionalnej wspólnoty. Pierwszym Honorowym Małopolaninem Wszechczasów został Ojciec św. Jan Paweł II, któremu w Sali Klementyńskiej w Watykanie Tytuł ten wręczyło 200 samorządowców z historycznej Małopolski.
Również Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP – największa w Polsce organizacja samorządu terytorialnego z siedzibą w Krakowie, skupiająca w 20 regionalnych związkach prawie 1000 gmin, powiatów i województw – co rok od 1997 przyznaje Tytuły CZŁOWIEK ROKU.
Ten tytuł jest wyrazem najwyższego uznania dla wybitnych osób działających m.in. na rzecz wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa i promowania Polski. Tytuły wręczane są podczas wspólnej uroczystości z Tytułami Małopolanin Roku.