Aukcja na najem lokali użytkowych w dniu 31 maja 2022 r.

Aukcja na najem lokali użytkowych w dniu 31 maja 2022 r.

Kolejna aukcja na najem lokali użytkowych zostanie przeprowadzona w dniu 31 maja 2022 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionego postępowania dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.zbk-krakow.pl
W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z Referatem Lokali Użytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, z siedzibą ul. Czerwieńskiego 16, nr tel. ( 12) 616-61-54 lub (12) 291-28-75.