Aaktualne informacje z ZUS na temat rozwiązań Tarczy Antykryzysowej oraz dodatkowych zasiłków opiekuńczych

Aaktualne informacje z ZUS na temat rozwiązań Tarczy Antykryzysowej oraz dodatkowych zasiłków opiekuńczych

Szanowni Państwo,
Przesyłam aktualne informacje z ZUS na temat rozwiązań Tarczy Antykryzysowej oraz dodatkowych zasiłków opiekuńczych.
Dodatkowo informuję, że dziś (7 maja 2020 r.) na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępniliśmy:


nową wersję wniosku dla osób ubiegających się o:
* świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-D),
nowe wnioski dla osób ubiegających się o:
* odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (wniosek RDO),
* zawieszenie spłaty umowy (wniosek RDS),
* świadczenie postojowe za kolejny okres dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-DK).
* świadczenie postojowe za kolejny okres dla umów cywilnoprawnych (wniosek RSP-CK).
Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) w nowej wersji (według zasad Tarczy 2.0) zostanie udostępniony na PUE ZUS wkrótce. Nie trzeba jednak czekać do tego momentu z jego złożeniem przez PUE ZUS. Można skorzystać z wniosku, który jest aktualnie dostępny na portalu. W tym wniosku, płatnik, który zgłosił do ubezpieczeń do 50 ubezpieczonych lub jest płatnikiem - spółdzielnią socjalną, w części II wniosku powinien wypełnić pkt. 1.
Zachęcam też do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej www.zus.pl<http://www.zus.pl>
Z wyrazami szacunku
Wiadomość wygenerowana automatycznie przez system ZUS. Proszę nie odpowiadać na tego e-maila. Aby skontaktować się z ZUS skorzystaj z Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi.


Drukuj