Komunikat w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu przez internet

Komunikat w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu przez internet

Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych UMK Tomasz Popiołek informuje:

 

W okresie epidemii i związanego z nią kryzysu zauważalny jest duży wzrost działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych za pośrednictwem internetu. Zjawisko to jest jak najbardziej korzystne zarówno z punktu widzenia przedsiębiorców, jak i bezpieczeństwa sanitarnego klientów, jednakże pragniemy zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię.
Otóż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych, sprzedaż napojów alkoholowych za pośrednictwem internetu jest zabroniona. Dotyczy to każdego rodzaju napojów alkoholowych, w tym piwa. Ujawnienie takiej działalności skutkuje cofnięciem stałych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W ubiegłych latach w Urzędzie Miasta Krakowa były prowadzone takie postępowania, które zakończyły się utratą przez przedsiębiorców posiadanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
W świetle powyższego, zwracamy uwagę na konieczność prowadzenia sprzedaży alkoholu zgodnie
z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zwracamy uwagę, że alkohol ma być dostępny jedynie w stałym punkcie sprzedaży (sklepie).

Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych
Tomasz Popiołek


Drukuj