1000 maseczek dla pracowników pomocy społecznej

1000 maseczek dla pracowników pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie otrzymał 1000 maseczek ochronnych wielokrotnego użytku. Maseczki zostały przekazane przez Kupców Krakowskiego Centrum Handlowo-Targowego.
W maseczki zostaną wyposażeni pracownicy krakowskiego systemu pomocy społecznej wykonujący swoje obowiązki niezależnie od aktualnego stanu epidemii. Będzie to dodatkowa ochrona dla pracowników domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz pracowników noclegowni i schronisk dla osób w kryzysie bezdomności. Maseczki będą chronić również pracowników MOPS wykonujących usługi opiekuńcze, a także trafią do podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

https://www.krakow.pl/aktualnosci/238833,2116,komunikat,1000_maseczek_dla_pracownikow_pomocy_spolecznej.html?_ga=2.145707452.96305478.1584815151-972422889.1542184655


Drukuj