Czytajcie Magiczny Kraków

Czytajcie Magiczny Kraków

Na stroniach portalu miejskiego Magiczny Kraków możana przeczytać informacje o pakietach pomocniczych dla przedsiębiorców oraz o pomocy w ramach rządowej tarczy antykryzysowej

https://www.krakow.pl/aktualnosci/238810,32,komunikat,pomoc_w_ramach_rzadowej_tarczy_antykryzysowej.html?_ga=2.151805305.1192793852.1585806574-1585610297.1585806574

 


Drukuj