Aukcji na najem lokali użytkowych w dniu 31 sierpnia 2023 r

Aukcji na najem lokali użytkowych w dniu 31 sierpnia 2023 r

Zarząd Budynków Komunalnych informuję o aukcji na najem lokali użytkowych w dniu 31 sierpnia 2023 r.


Więcej na stronie internetowej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie: https://zbk-krakow.pl/