Kapituła Godła Promocyjnego "Teraz Polska"

Kapituła Godła Promocyjnego "Teraz Polska"

28 kwietnia 2022 roku w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyły się obrady Kapituły Konkursu „Teraz Polska”. Spotkanie miało charakter hybrydowy, ale osobiście uczestniczył w niej prezes KKK Wiesław Jopek.


W drodze głosowania, Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera dokonała wyboru 23 laureatów. Zwycięzcy 32. edycji Konkursu „Teraz Polska” zostaną ogłoszeni 9 czerwca podczas uroczystej Gali w Pałacu Prezydenckim.
W tym samym dniu, Rada Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego wybrała Zarząd Fundacji na kolejną kadencję w składzie: Krzysztof Przybył – Prezes Zarządu, Andrzej Czernek – Wiceprezes Zarządu, Michał Lipiński – Członek Zarządu.