Niższe opłaty za ogródki kawiarniane

Sukces mediacyjny naszej Kongregacji. Decyzją prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, od 18 maja do 30 czerwca na terenie Gminy Miejskiej Kraków obowiązywać będzie zmieniona opłata za korzystanie z terenów pod ogródki kawiarniane. To sukces prezesa Wiesława Jopka i jego zastępcy Leszka Lejkowskiego, którzy z wielkim zaangażowaniem prowadzili negocjacje z miastem w tej sprawie.

Czytaj więcej:https://www.krakow.pl/aktualnosci/239926,26,komunikat,nizsze_oplaty_za_ogrodki_gastronomiczne.html?_ga=2.93087582.294115206.1589393696-665259984.1571660520


Drukuj