Informacje dla przedsiębiorców

W związku z panującym stanem epidemii przesyłam informacje dla przedsiębiorców.
Z poważaniem
Anna Brydniak
WYDZIAŁ DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Pobierz PDF


Drukuj