Obniżka czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa

Obniżka czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa

Informuję, że w dniu wczorajszym weszło w życie zarządzenie Nr 734/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie obniżenia stawek czynszowych netto z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, z uwagi na czasowe zaprzestanie prowadzenia działalności w lokalach przez ich najemców.
W przypadku jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji
z poważaniem
Magdalena Adamska
p.o. Kierownika Referatu Lokali Użytkowych
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
ul. Bolesława Czerwieńskiego 16
31-319 Kraków

Pobierz PDF


Drukuj