Aukcja na najem lokali użytkowych 11 października 2023 r.

Aukcja na najem lokali użytkowych 11 października 2023 r.

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że kolejna aukcja na najem lokali użytkowych zostanie przeprowadzona w dniu 11 października 2023 r. Szczegółowe informacje dotyuczące wyżej wymienionego postepowania dostępne są na stronie internetowej: www.zbk-krakow.pl