Program

Wstęp

Wyciąg ze Statutu Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Stołecznego, Królewskiego Miasta Krakowa założonej w 1410 roku, za panowania króla Władysława Jagiełły.

p consulariaNa podstawie zapisu w najstarszej Consularia Cracoviensia1 (rok 1410, tom I, str. 361) przyjęto datę 25 luty 1410 r. jako czas narodzin Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.
Od najwcześniejszych lat jej działalność i kompetencje wyznaczane są słowami roty prastarej przysięgi, królewskimi przywilejami, późniejszymi uchwałami i rozporządzeniami.
Statuty Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, w kolejnych a znaczących dziejach Polski, zatwierdzane są przez królów Augusta II2,
W warunkach odrodzonej państwowości polskiej statut oparty zostaje na postanowieniach rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej4
Wszystkie historyczne już dziś, ówczesne akty prawne wraz z potwierdzonymi w nich normami własnych praw zwyczajowych - w harmonii z dzisiejszymi - stały się podwaliną dla konstrukcji statutu z roku 1989 i obecnej jego formy.

1 księga radziecka miasta Krakowa rchiwum Miejskie w Krakowie
2 Oryginał z trzech kart pergaminowych złożony w oprawie skórzanej, czerwonej, na której napis: Privilegium serenissimi Augusti II regis Poloniarum Varsaviae die 23 mensis octobris anno 1722 Congregationi mercatoriali urbis metropolis Cracoviensis collatum.
rzechowywany becnie w Archiwum Miejskim, depozyt nr 164.
3 Oryginał z czterech kart pergaminowych, oprawny w tekę skórzaną, na której wybity napis: Privilegium Serenissimi Augusti III regis Poloniarum Varsaviae die 12 mensis novembris 1740 Congregationi mercatoriali urbis metropolis Cracoviensis collatum.
Przechowywany obecnie w Archiwum Miejskim, depozyt nr 165.
4 Statut KKK w myśl uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 04.03.1923 r. - druk Rocznik Kupiecki 1926Dz.U.RP.z 1934 r. Nr 40, poz. 350.