Jubileusz

W roku 2010 Krakowska Kongregacja Kupiecka obchodziła hucznie jubileusz 600-lecia powstania.

Oto najważniejsze wydarzenia z tampego okresu.

Więcej informacji na temat jubileuszu należy szukać w archiwum.

600 LAT

KRAKOWSKIEJ
KONGREGACJI KUPIECKIEJ

1410 - 2010

Imprezy:

•16 styczeń 2010 r.
Muzeum Historyczne m.Krakowa, PTTK Koło Grodzkie - zdobywamy odznakę "Przyjaciela Krakowa"

• 25 luty 2010r.
Rocznica powołania Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
- Posiedzenie Rady KKK

• 5 marzec 2010 r.

– Uroczysta Sesja Rady Miasta Krakowa i Otwarcie Roku Jubileuszowego

• 26 marzec- 5 kwiecień 2010r
Targi Wielkanocne
- Stół Wielkanocny dla ubogich /bezdomnych (Wielka Sobota)
Rynek Główny oraz plac targowy Stary Kleparz

• 28-30 maja 2010 r.

Rajd Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej "Grunwald 2010"

• czerwiec – lipiec 2010 r.
Wystawa fotograficzna „Tradycja grunwaldzka w Krakowie” – Muzeum Hist.Fotografii, Planty, rejon Barbakanu

• 15 – 25 Lipiec 2010r
Jarmark 600 - lecia Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej z udziałem kupców z zagranicy

• 15 lipiec 2010 r
- Wystawa historyczna – Zamek Królewski na Wawelu
- Uroczyste koncerty – Wawel
- Działania edukacyjne

• 17 lipiec 2010 r.
Uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Grunwaldzkim –
- raut w Parku Strzeleckim
- Uroczystości organizowane przez Krakowskie Bractwo Kurkowe –
pl. Matejki, Celestat

• 2 sierpień 2010r
Święto Sukiennic

• 13 – 15 sierpień 2010
Festiwal Pierogów – Mały Rynek

• wrzesień 2010r
Piknik Integracyjny

• 8 – 9 września 2010 r.
Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Instytut Historii UJ i Uniwersytet im. Witolda w Kownie (poza uroczystościami miejskimi)

18 września 2010 r.
- Uroczystości pod pomnikiem Grunwaldzkim – pl. Matejki
- Inscenizacja: Triumf rycerstwa polskiego po bitwie grunwaldzkiej – Rynek Główny

• 24 września 2010
Uroczysta Sesja Rady Miasta Krakowa – obchody grunwaldzkie
- Sesja popularno – naukowa na temat roli kupiectwa w życiu gospodarczym, kulturalnym i społecznym
- Koncert Capella Cracoviensis

• październik 2010r
Wielka Kolekcja Kulinarna

• 28 listopad do 24 grudzień 2010r
Targi Bożonarodzeniowe

• 12 grudzień 2010r
Święto Kupca
- Msza Święta w kościele Św. Barbary
- Przemarsz na Rynek i wygłoszenie orędzia kupieckiego na
Targach Bożonarodzeniowych
- Uroczyste zakończenie Roku Jubileuszowego (Teatr Słowackiego)
- Uroczysty Bankiet