Wiwat król kurkowy elekt Jan Grzegorz Pacut

Wiwat król kurkowy elekt Jan Grzegorz Pacut

W imieniu kupiectwa krakowskiego serdecznie gratuluję Janowi Grzegorzowi Pacutowi zwycięstwa w tegorocznej rywalizacji o tytuł króla kurkowego w Krakowie. 

Wiesław Jopek, prezes KKK

Wyjazd Hajduszoboszlo

Wyjazd Hajduszoboszlo

Serdecznie zapraszam na wyjazd na baseny do miejscowości Hajduszoboszlo - Węgry w dniu 30.06.2022 o godz.2,00 powrót 03.07.2022r. w godzinach popołudniowych.

Poświęcenie nowych organów w Bazylice Mariackiej

Poświęcenie nowych organów w Bazylice Mariackiej

Krakowska Kongregacja Kupiecka jest fundatorem jednej z piszczałek w nowych organach w Bazylice Mariackiej. Poświęcenie instrumentu odbyło się w sobotę 14 maja 2022 r. Uczestnikami uroczystości była reprezentacja KKK z prezesem Wiesławem Jopkiem na czele.

Informacje ZUS, obywatele Ukrainy powinni informować ZUS o wyjeździe

Obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ lub o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i planują wyjazd z Polski, powinni zawiadomić o tym ZUS.
Zgodnie z przepisami wyjazd obywatela Ukrainy z Polski na dłużej niż miesiąc pozbawia go prawa do legalnego pobytu w naszym kraju. Konsekwencją jest utrata przez niego świadczeń. Dlatego ważne jest, aby uchodźcy, którzy złożyli wniosek o świadczenia dla rodzin i planują wyjazd z Polski, poinformowali o tym ZUS. Szczegółowa instrukcja jak to zrobić, jest stronie internetowej ZUS.
Przekazać informację o wyjeździe cudzoziemcy mogą przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS - trzeba wtedy złożyć formularz POG.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma narzędzia, żeby sprawdzić czy konkretna osoba opuściła nasz kraj. Cudzoziemiec, który pobiera świadczenia dla rodzin i nie poinformuje o swoim wyjeździe będzie musiał oddać nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami.
ZUS weryfikuje legalność pobytu w Polsce obywateli Ukrainy zarówno przy przyznawaniu świadczeń, jak i w dowolnym momencie ich pobierania. Informacje pochodzą np. z systemu informacji oświatowej, centralnego wykazu ubezpieczonych. W razie potrzeby ZUS może korzystać ze specjalnego rejestru obywateli Ukrainy, który prowadzi Straż Graniczna.
Ponadto w przypadku wątpliwości dotyczących spełnienia warunków do otrzymywania świadczeń dla rodzin, w szczególności warunku zamieszkania w Polsce, ZUS może poprosić świadczeniobiorcę o osobiste udzielenie wyjaśnień. Jeżeli odmówi on lub nie zrobi tego w wyznaczonym terminie, to ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia wychowawczego. Te zasady obowiązują zarówno Polaków, jak i cudzoziemców.
Należy zawiadomić ZUS także w razie wyjazdu do innych krajów UE. ZUS może otrzymać informację o pobycie obywatela Ukrainy w innym państwie w ramach prowadzonego postępowaniu o przyznanie świadczeń rodzinnych. Dzieje się to w ramach współpracy z instytucjami właściwymi do realizacji unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego innych państw członkowskich UE/EFTA. Dotyczy to również Polaków.
W ramach wsparcia z ZUS obywatele Ukrainy mogą skorzystać z programów dla rodzin, takich jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy Rodzina 500+. Pierwsze pieniądze z programu 500+ trafią do Ukraińców w połowie maja.
Anna Szaniawska
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego

 
 
GALA LAUREATÓW Małopolanin Roku 2019 i 2020 oraz Człowiek Roku 2019i 2020

GALA LAUREATÓW Małopolanin Roku 2019 i 2020 oraz Człowiek Roku 2019i 2020

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski urządziły w Collegium Novum UJ uroczystość wręczenia tytyłów Małopolanina Roku 2019 i 2020 oraz Człowieka Roku 2019 i 2020. Przewodniczący Stowarzyszenia i Federacji Kazimierz Barczyk odświętne dyplomy wręczał wraz z gospodarzem miejsca, którym jest rektor UJ prof. dr. hab. Jacek Popiel.

Aukcja na najem lokali użytkowych w dniu 31 maja 2022 r.

Aukcja na najem lokali użytkowych w dniu 31 maja 2022 r.

Kolejna aukcja na najem lokali użytkowych zostanie przeprowadzona w dniu 31 maja 2022 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionego postępowania dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.zbk-krakow.pl
W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z Referatem Lokali Użytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, z siedzibą ul. Czerwieńskiego 16, nr tel. ( 12) 616-61-54 lub (12) 291-28-75.

ZAPRASZAMY NA PIKNIK !

ZAPRASZAMY NA PIKNIK !

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie wspólnie z Krakowską Kongregacją Kupiecką i Stowarzyszeniem Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak-Business” zapraszają na wiosenny PIKNIK integracyjny, który odbędzie się już w tę sobotę  dniu 28 maja 2022 r.
Impreza, której rozpoczęcie planowane jest na godz. 17.00, odbędzie się na terenie Rzemieślniczego Klubu Sportowego JUVENIA Kraków przy ul. Na Błoniach 7
– dojazd: 792, 734, 134, 152, 902 – nocny (przystanek Przegon + 300m pieszo) lub 20, 6,102, 159 (przystanek Cichy Kącik + 650 m pieszo)

Dobrze oceniony Jarmark Wielkanocny

Dobrze oceniony Jarmark Wielkanocny

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego przesał na rece prezesa Wiesława Jopka następujące pismo.

Materiały z warsztatów konsultacyjnych strefy czystego transportu

Oto materiały z warsztatów konsultacyjnych:

Pobierz PDF

Podziękowania Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego za zaangażowanie w organizację "Wielkanocy po krakowsku 2022"

Na adres Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej napłynęły podziękowanie z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego