Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w drodze przetargu

Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w drodze przetargu

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza przetargi na nieruchomości i lokale mieszkalne w Krakowie. Szczegóły na stronie:

Żegnamy ś.p. Grażynę Leję

Z ogromnym żalem, głęboko zasmuceni żegnamy

ś.p.

Grażynę Leję

Członka Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej,

b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Turystki,

b. pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. turystyki,

oddaną pracy samorządowej i społecznej.

 

Msza św. Żałobna przy Zmarłej odprawiona zostanie we wtorek,

27 kwietnia 2021 roku o godz. 12.30 w kościele p.w. św. Antoniego z Padwy

przy ul. Pod Strzechą 18 Bronowice Małe w Krakowie.

Odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku rozpocznie się

o godz. 14.00 od bramy Cmentarza w Bronowicach – Pasternik.

 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Najbliższym

składają

Prezes, Rada, Koleżanki i Koledzy

z Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

 

 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 17 maja

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 17 maja

Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej zaprasza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, które odbędzie się 17 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w Krakowie przy ul. Garbarskiej 14, sala konferencyjna II p. W przypadku braku kworum Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze KKK odbędzie się w tym samym dniu o godz. 16.

Pobierz PDF

Tarcza antykryzysowa - zmiany od 4 maja 2021 roku

Tarcza antykryzysowa - zmiany od 4 maja 2021 roku

Od 4 maja 2021 r. przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie ze składek za marzec i kwiecień 2021 roku. Będą też mogli otrzymać świadczenie postojowe do pięciu razy.

Bezpłatny projekt outplacementowy "Postaw na Przyszłość. Postaw na Siebie!"

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej pozwalam sobie przesłać krótką informację o projekcie *„Postaw na przyszłość. Postaw na siebie!" *skierowanym do mieszkańców województwa małopolskiego *zwolnionych* lub *zagrożonych zwolnieniami.

Opłaty za koncesje alkoholowe w gastronomii za 2021 rok

Krakowska Kongregacja Kupiecka zdecydowanie występowała o zaniechanie poboru opłat za koncesje alkoholowe w gastronomii za 2021 rok. To rezultaty:

Pobierz PDF

Pogierz PDF1

Ogródki gastronomiczne 2021r.

Pan Wiesław Jopek
Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
Szanowny Panie Prezesie,
realizując dyspozycję Pana Prezydenta Bogusława Kośmidera, przekazuję korespondencję w załączeniu

Pobierz PDF

Krakowska Izba Turystyki Newsletter 1/4/2021

Bieżące informacje z ostatniego okresu

Przetargi na nieruchomości i lokale mieszkalne

Przetargi na nieruchomości i lokale mieszkalne

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza przetargi na nieruchomości i lokale mieszkalne w Krakowie. Szczegóły na stronie:
 
 

Kondolencje dla Grzegorza Mielnickiego

Szanownemu Panu

Grzegorzowi Mielnickiemu

Członkowi Rady Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci Ojca

składają

Prezes, Prezydium i Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej