Zaproszenie do wzięcia udziału w inicjatywie umożliwiającej obecność przedsiębiorców oraz praktyków podczas lekcji z biznesu i zarządzania

Zaproszenie do wzięcia udziału w inicjatywie umożliwiającej obecność przedsiębiorców oraz praktyków podczas lekcji z biznesu i zarządzania

W związku z reformą nauczania przedsiębiorczości przy gościnnym udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza, Centrum GovTech ( <https://www.gov.pl/web/govtech> GovTech - GovTech Polska - Portal Gov.pl (www.gov.pl)) oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki ( <https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka> Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)) serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w inicjatywie umożliwiającej obecność przedsiębiorców oraz praktyków podczas lekcji z biznesu i zarządzania, którego od 1 września 2023 r. będzie uczyło się 532 000 uczniów szkół ponadpodstawowych jako przedmiotu obowiązkowego (w liceach, technikach oraz szkołach branżowych).


Celem bazy BiZ - Baza mentorów i przedsiębiorców https://biz-przedsiebiorcy.webankieta.pl/ jest połączenie praktyków biznesu ze środowiskiem szkolnym, zarówno w prowadzeniu wybranych zajęć pod nadzorem nauczyciela, jak i w kwestii wsparcia uczniów przy realizowaniu projektów zespołowych z lokalnym otoczeniem szkoły, co stanowi główne założenie lekcji w ramach biznesu i zarządzania.
Obecność podczas lekcji BiZ będzie okazją do wymiany inspirujących doświadczeń biznesowych z uczniami, wsparcia nauczycieli w procesie przekazywania kompetencji przedsiębiorczych oraz działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
Krótki materiał informacyjny o koncepcji bazy mentorów i przedsiębiorców znajduje się w załączniku.
Formularz rejestracyjny: <https://biz-przedsiebiorcy.webankieta.pl/> https://biz-przedsiebiorcy.webankieta.pl/
Ponadto wszelkie inne informacje o samej reformie można znaleźć:
* na macierzystej stronie przedmiotu: <https://www.gov.pl/web/biz> Strona główna - Biznes i Zarządzanie - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
* w artykułach o reformie: <https://www.gov.pl/web/biz/raport-z-konsultacji2> Raport z konsultacji - Biznes i Zarządzanie - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
* oraz w formularzu rejestracji dla Przedsiębiorców: <https://biz-przedsiebiorcy.webankieta.pl/> BiZ - Baza mentorów i przedsiębiorców (webankieta.pl)
Z poważaniem,
Katarzyna Golec
Specjalista w Zespole ds. obsługi Rady Przedsiębiorców