Więcej czasu na korzystanie z małego ZUS plus

Więcej czasu na korzystanie z małego ZUS plus

 Od 1 sierpnia przedsiębiorcy, którzy korzystają z małego ZUS plus, mogą opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne przez dodatkowe 12 miesięcy. Rozszerzenie jest jednorazowe i dotyczy przedsiębiorców, którzy korzystali lub skorzystają z tej ulgi choć raz w 2023 roku.


Mały ZUS plus umożliwia opłacanie nawet 4 razy niższych składek na ubezpieczenia społeczne niż na zasadach ogólnych. Warunkiem skorzystania z ulgi jest, aby przychód przedsiębiorcy w poprzednim roku nie przekroczył 120 tys. zł. Przedsiębiorca oblicza składki od połowy swojego przeciętnego miesięcznego dochodu w poprzednim roku. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej, na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.
"Co do zasady z małego ZUS plus przedsiębiorcy spełniający pozostałe warunki mogą korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga ma zatem charakter okresowy, z obowiązkową dwuletnią przerwą. W przypadku nowych przedsiębiorców, stanowi ona zwieńczenie 5,5-letniego okresu preferencji składających się także z ulgi na start i 2-letniego pasa startowego" - wyjaśnia prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
Od sierpnia br. maksymalny okres małego ZUS plus został wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystali, korzystają lub skorzystają z ulgi przynajmniej przez jeden miesiąc w 2023 roku.
Jeśli komuś ulga skończyła się np. na początku roku, ma czas na ponowne zgłoszenie do 31 grudnia br. W zgłoszeniu przedsiębiorca może podać miesiąc powrotu do ulgi, jednak nie wcześniej niż od początku następnego miesiąca od daty zgłoszenia.
Z kolei osoby, które teraz korzystają z ulgi lub do końca roku zaczną, nie będą musiały wyrejestrowywać się z niej po 36 lecz dopiero po 48 miesiącach.
"Jeśli takie osoby przerejestrują się w ZUS jako osoby ubezpieczone z kodem ubezpieczenia odpowiadającym małemu ZUS plus, maksymalny okres preferencji będzie dla nich liczony jako 48 miesięcy z kolejnych 72 miesięcy. W praktyce będzie to równoznaczne z możliwością korzystania z ulgi przez dodatkowe 12 miesięcy" - mówi profesor.
"Szacujemy, że z wprowadzanego rozwiązania skorzysta w tym roku 66 tys. przedsiębiorców, a także 142 tys. osób w 2024 r. i 105 tys. osób z 2025 r. Maksymalne zmniejszenie wpływów składkowych wynikające z tej zmiany to 2,0 mld zł rozłożone na lata 2023-2025" - wylicza szefowa ZUS.
Profesor Uścińska zwraca uwagę, że mały ZUS plus cieszy się zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Zaznacza przy tym: "Korzystanie z ulgi jest dobrowolne. Przedsiębiorca może wybrać, czy chce opłacać niższe składki i przeznaczać zaoszczędzone pieniądze na inne cele, czy też wybrać wyższe składki, mając na uwadze, że w zamian za to może liczyć na wyższe zasiłek czy rentę, a w przyszłości emeryturę".
Na koniec grudnia 2021 r. z ulgi korzystało 328,2 tys. osób. Rok później było ich 235,7 tys., natomiast na koniec marca br. już tylko 180,4 tys. osób. "Wynika to z faktu, że na przestrzeni ubiegłego roku wielu przedsiębiorców wyczerpywało swój 3-letni okres korzystania z ulgi. Były to osoby, które do ulgi weszły w 2019 r., czyli pierwszym roku jej obowiązywania. Natomiast w 2023 roku uprawnienia wyczerpują przedsiębiorcy, którzy weszli do ulgi w 2020 r." - wyjaśnia szefowa ZUS.
W grudniu 2022 r. z małego ZUS plus korzystało 14 proc. wszystkich przedsiębiorców. Opłacali oni składki niższe przeciętnie o 60 proc. niż na zasadach ogólnych. Mężczyźni stanowili 64 proc. osób, które były zgłoszone do ulgi. Największy odsetek osób był w wieku 35-39 lat. Jedynie 19 proc. przedsiębiorców w uldze Mały ZUS plus zatrudniało inne osoby, zaś pozostałe 81 proc. to jednoosobowe działalności gospodarcze.
W 2022 r. największy odsetek korzystających z małego ZUS plus prowadziło działalność w budownictwie (21 proc.), branży motoryzacyjnej (15 proc.), działalność profesjonalną, naukową lub techniczną (13 proc.) i w usługach (11 proc.).
Anna Szaniawska
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego