Zmarł Marek Zegadłowicz

Zmarł Marek Zegadłowicz

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ś.p. Marka Zegadłowicza
Prezesa Zarządu „Unitarg” sp. z o.o.,
Członka Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie
w poniedziałek, 21 listopada 2022 roku o godz. 10.20
w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim,

po czym nastąpi odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie

składają

Prezes, Rada, Koleżanki i Koledzy
z Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej