Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Bractwa Kurkowego

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Bractwa Kurkowego

15 września 2022 r. odbyło się Walne gromadzenie Sprawozdawcze Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Krakowie. Krakowską Kongregację Kupiecką reprezentowali prezes Wiesław Jopek i sekretarz Rady KKK Roman Gawrysiak.


Walne Zgromadzenie przyjęło uchwały, m,in. w sprawach udzielenia absolutorium organom bractwa za 2021 rok. Przypomnijmy, że na skutek zmiany władz brackich we wrześniu 2021 roku zachodziła konieczność udzielenia absolutorium władzom urzędującym do 15 września 2021 r. oraz tym którzy objęli funkcję po 15 września 2021. Zgromadzenie ustaliło również wysokość składek i wpisowego obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.
Miło nam poinformować, że w czasie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego uhonorowano specjalnymi dyplomami braci o najdłuższym stażu w organizacji. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. Jan Okoński, nasz prezes honorowy za 45 lat przynależności do Bractwa i Kazimierz Łodziński za 40 lat.