Karczma Piwna i prośba o wsparcie

Karczma Piwna i prośba o wsparcie

Janusz Srzeboński pisze - Drodzy Przedsiębiorcy,


1. Aby dalej podtrzymywać naszą tradycję spotykania się we wspólnym gronie pragnę poinformować ,że tegoroczna Karczma Piwna będzie organizowana przez MPOG w dniu 24.09.2022 roku (sobota) w Karczmie pod Kogutkiem w Krzywaczce. Cały dochód z organizacji w/w wydarzenia będzie przeznaczony na działalność statutową MPOG .
2. W związku z organizacją karczmy piwnej pragnę poinformować o zebraniu Rady MPOG w dniu 6.09.2022 godz. 18.00 w Karczmie pod Kogutkiem Krzywaczce w celu uściślenia wszystkich detali i szczegółów organizacyjnych. Bardzo bym prosił aby do tego dnia podać w miarę możliwości liczbę uczestników w celu przygotowania odpowiedniej liczby kufli.
3. W załączeniu przesyłam prośbę Ojców Bernardynów z Dukli o wsparcie na przygotowanie materiału filmowego o klasztorze w Dukli i okolicznych cerkiewkach które potrzebują renowacji a pełnią obecnie rolę parafii rzymsko-katolickich. Na powyższe wsparcie będzie można otrzymać fakturę. Istnieje możliwość umieszczenia loga organizacji lub firmy na wykonanych płytach CD z materiałem filmowym. W kwestii szczegółów proszę o kontakt telefonicznym bezpośrednio ze mną. Liczę na pozytywną odpowiedź.
Prezes MPOG
Janusz Strzeboński
MAŁOPOLSKIE POROZUMIENIE ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH
32-050 Skawina, Rynek 12, woj. małopolskie
Tel./Fax: +48 12 291 26 10, GSM: 694 470 826

Pobierz PDF