Święcenie ziół na Małym Rynku

Święcenie ziół na Małym Rynku

Wozami z Bronowic, z kapelą i prezesem Krakowskiej Kongregacji Wiesławem Jopkiem zajechał archiprezbiter Bazyliki Mariackiej ks. Inf. Dariusz Raś na Mały Rynek, gdzie odbywa się 20. Festiwal Pierogów organizowany przez KKK. Dzięki temu, bez dodatkowych zezwoleń i formalności seniorzy KKK mogli urządzić pokaz układania bukietów z ziołami. Te właśnie zioła poświęcił ks. Infułat Dariusz Raś. Wcześniej jednak reprezentacja kupiecka ze sztandarem uczestniczyła w południowej mszy świętej w Bazylice Mariackiej. Odprawił ją ks. inf. Bronisław Fidelus, slowa powitania wygłosił ks. inf. Dariusz Raś.