Spotkanie izb i organizacji zrzeszających przedsiębiorców w IPH w Krakowie

Spotkanie izb i organizacji zrzeszających przedsiębiorców w IPH w Krakowie

Prezes Wiesław Jopek uczestniczył w spotkaniu przedsiębiorców. Oto link do notatki i zdjęć ze spotkania w dn. 11 lipca 2022.

https://iph.krakow.pl/pl/o-izbie/aktualnosci/1364-spotkanie-izb-i-organizacji-zrzeszajacych-przedsiebiorcow-z-krakowa-i-malopolski.html