Obradowała Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

Obradowała Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

W czwartek, 30 czerwca zebrała się na ostatnim przedwakacyjnym posiedzeniu Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Poprowadził to zebranie prezes Wiesław Jopek.

Podczas zebrania prezes Wiesław Jopek podziękował Michałowi Henzlowi za pomoc w wyżywieniu dzieci ukraińskich, które w naszej sali konferencyjnej spędzały czas na zajęciach świetlicowych. Przypomnijmy, że Kongregacja udostępniła swoją salę konferencyjną na świetlicę od 7 marca. Codziennie przebywało tu pod opieką nauczycielek około 20 dzieci. Członkowie Kongregaci, restauratorzy, cukiernicy zapewniali dzieciom drugie śniadanie. Michał Henzel był jednym z tych darczyńców. Pełnomocnik Prezydium ds. kontaktów że szkołami Monika Bartosz przekazała na ręce prezesa Wiesława Jopka dyplom z podziękowaniami za całoroczną współpracę i sponsoring ze SP 117 im. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.