Uchwała krajobrazowa

Uchwała krajobrazowa

Oto pismo z Urzędu Miasta Krakowa:

Szanowni Państwo
Od 1 lipca wchodzą w życie nowe wytyczne dotyczące zasad sytuowania:
* szyldów i reklam
* ogrodzeń
* obiektów małej architektury
Zasady zostały określone w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 9 marca 2020 r., poz. 1984
Więcej informacji na stronie:

http://www.bip.krakow.pl/uchwalakrajobrazowa
Pod tym linkiem znajdą Państwo warsztaty online pozwalające zapoznać się z nowymi zasadami: https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=339649&wer=0&new=t&mode=shw
Z wyrazami szacunku
Paweł Majka
WYDZIAŁ DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości