21. Wielka Parada Smoków a niej jednym z bohaterów Smok Kupiecki

21. Wielka Parada Smoków a niej jednym z bohaterów Smok Kupiecki

W niedzielę 5 czerwca 2022 dzieci uchodźcze z Ukrainy prowadziły w Wielkiej Paradzie Smoków Smoka Kupieckiego.

Smok Kupiecki był wyrazem ich wdzięczności dla Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej za udostępnienie miejsca i stworzenie godnych warunków do nauki i zabawy, prowadzonej pod pilnym okiem dyplomowanych nauczycielek z Fundacji Ad Meliora Tempora przy ulicy Garbarskiej 14 w Krakowie. Przygotowania w świetlicy trwały ponad dwa tygodnie, dzieci uchodźcze przygotowały Smoka Kupieckiego z emblematem Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w kolorach narodowych Ukrainy.