Srebrne medale „Cracoviae Merenti” wręczone

Srebrne medale „Cracoviae Merenti” wręczone

„Tygodnik Powszechny”, ”, Muzeum Narodowe i Wodociągi Miasta Krakowa SA to tegoroczni laureaci srebrnych medali „Cracoviae Merenti”. Wyróżnienia wręczyli, podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, prezydent Jacek Majchrowski oraz przewodniczący rady Rafał Komarewicz.

Medal „Cracoviae Merenti” to wyróżnienie nadawane przez Radę Miasta Krakowa osobom, organizacjom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla miasta Krakowa. Został ustanowiony uchwałą Rady Miasta Krakowa w 1992 r. Posiada trzy klasy: złoty, srebrny i (od 1998) brązowy. Przypomnijmy, że Krakowska Kongregacja Kupiecka jest laureatem Złotego Medalu „Cracoviae Merenti” z numerem sześć, który został przyznany naszej organizacji w 2010 roku z okazji 600-lecia istnienia. Podczas uroczystej Sesji Rady Miasta zwołanej dla wręczenia srebrnych medali Cracoviae Merenti „Tygodnikowi Powszechnemu”, Muzeum Narodowemu i Wodociągom Miasta Krakowa naszą Kongregację reprezentował prezes Wiesław Jopek.

W tym roku srebrne wyróżnienia odebrali: Piotr Mucharski, redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”, Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Piotr Ziętara, prezes spółki Wodociągi Miasta Krakowa SA. Wydarzenie uświetnił występ artystów Teatru Bagatela.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia, medal jest godnym uhonorowaniem dorobku i sukcesów fundacji, jak i czasopisma, które nieustannie przyczynia się do intelektualnego rozwoju naszego miasta i kraju. Niech ta nagroda będzie wyrazem wdzięczności wielu pokoleń krakowian i Polaków.

– „Tygodnik Powszechny” jest medium dialogu, które propaguje otwartą, aktywną postawę wobec zmieniającej się rzeczywistości społecznej, politycznej, obyczajowej i cywilizacyjnej. Deklarując apolityczność i ponadpartyjność, stanowi forum dla różnorodnych przekonań i światopoglądów, inicjuje dyskusje i polemiki na tematy etyczne, filozoficzne, ale także społeczne, gospodarcze, polityczne i kulturalne. Oczywiście jako pismo katolickie poświęca wiele uwagi problematyce religijności i wiary – na jego łamach można znaleźć rozważania teologiczne i biblijne, twórczość wybitnych myślicieli chrześcijańskich i teologów, informacje o sztuce sakralnej i literaturze religijnej – powiedział prezydent Krakowa.

– Przez 140 lat działalności muzeum stało się miejscem niezwykle ważnym dla krakowian, gromadząc i dokumentując najważniejsze dla Polski pamiątki, opowiadając o dziejach miasta i kraju oraz współtworząc wspólnotę krakowian skupionych wokół narodowego dziedzictwa. Muzeum stało się powiernikiem tradycji niematerialnego dziedzictwa i zarządcą miejsc związanych z bezcennymi pamiątkami kultury narodowej – powiedział Rafał Komarewicz, przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

– Muzeum Narodowe w Krakowie należy dziś bezsprzecznie do najważniejszych partnerów krakowskiego samorządu. Jego szeroko zakrojone działania korespondują z aktualną strategią rozwoju Krakowa, a bezpośrednia współpraca i stałe kontakty z miastem pozwalają szybko i sprawnie realizować inicjatywy o fundamentalnym znaczeniu dla wzmacniania jego międzynarodowej konkurencyjności – dodał prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

– Niech Srebrny medal „Cracoviae Merenti” będzie godnym podziękowaniem za wszelkie podejmowane przez Wodociągi Miasta Krakowa SA działania, które przyczyniają się do stałego podnoszenia poziomu i jakości świadczonych usług, a tym samym wpisują się w politykę miasta przyjaznego mieszkańcom i środowisku – zaznaczył Rafał Komarewicz.

– Trudno wskazać drugą instytucję, która jest tak blisko krakowian w tak wielu sferach życia. Nie poprzestaje na dotychczasowych osiągnięciach, ale doskonali się i rozwija, zapewniając pracownikom jak najlepsze warunki i środowisko pracy dla dbałości o podnoszenie kwalifikacji, poszerzanie horyzontów oraz pogłębianie wiedzy, bowiem tylko takie działania pozwalają na utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług – dodał prezydent Krakowa.