Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

W siedzibie przy ul. Garbarskiej odbywa się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego KKK. Przewodniczącym zebrania wybrano prezesa Wiesława Jopka. Zebrani wysłychali sprawozdań z działalności Kongregacji i jej organów czyli Sądu Kupieckiego i Komisji Rewizyjnej. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze udzieliło jednogłośnie absolutorium prezesowi Wiesławowi Jopkowi, pozostałym członkom prezydium, Radzie Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Sądowi Kupieckiemu i Komisji Rewizyjnej.