Już w ten poniedziałek Walne Zgromadze Sprawozdawcze KKK

Już w ten poniedziałek Walne Zgromadze Sprawozdawcze KKK

Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej zaprasza niniejszym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, które odbędzie się w dniu 30 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w Krakowie, ul. Garbarska 14, sala konferencyjna II p.

 

W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze KKK odbędzie się w tym samym dniu o godz. 16.00.