Miasto Kraków_materiały promocyjne do udostępniania

Miasto Kraków_materiały promocyjne do udostępniania

Elżbieta Kantor, dyrektor Wydziału Kultury UM Kraków napisała:


Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za udział we wczorajszym spotkaniu.
Zgodnie z zapowiedzią w załączeniu i poniżej przesyłam informacje o wydarzeniach w Krakowie w sezonie 2022. Mam nadzieję, że udostępnione materiały posłużą promocji Krakowa i zapobieganiu odpływowi ruchu turystycznego z miasta. Zdjęcia, filmy i wpisy w mediach społecznościowych mają potwierdzać, że Kraków jest atrakcyjną destynacją turystyczną.
Serdecznie zachęcam do maksymalnego wykorzystania wszystkich materiałów w swoich kanałach informacyjnych i oznaczania wpisów odpowiednimi ###
#KrakowExperience
#experiencekrakow
#krakowheritage
#Kraków
#Krakow
#jestemkrakow
#krakowplaces
#krakowpl
#krakówthehostcity
#krakowtravel
#visitkrakow
#WideOpen<https://www.facebook.com/hashtag/wideopen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVvb8gnLygGmZZEmjFE7JMwa2hsO4L0cV8WwoTrA96vIRDPUYb9jTp2cAA2KEsv10e-tE9_gR4H6_tZCiMlVAUj754MVtgV5gMd7sdQr3OFH--lxSXsRsO2vVnDheT78w30Oxvu9JHSzjH1tQUqSqmdXB_HRlGjpv7JuIlf9BYg-g&__tn__=*NK-R>
I.
Link z filmami viralowymi kampanii smoczej
https://we.tl/t-nk7bUWRPTx
W te wakacje Kraków Cię zasmoczy - Magiczny Kraków (www.krakow.pl)<https://www.krakow.pl/aktualnosci/260377,33,komunikat,w_te_wakacje_krakow_cie_zasmoczy.html?_ga=2.156810943.527429405.1652870009-995873338.1593071718>
II.
Spoty promocyjne w ramach projektu "Małopolska-cel podróży" - promocja turystyki aktywnej, biznes, kulinaria, kultura, wellness-spa, ogólny - różne wersje czasowe (6/15/30).
https://we.tl/t-XfB2sodbYh
Projekt partnerski (Lider: Małopolska Organizacja Turystyczna, Partner 1: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Partner 2: Gmina Miejska Kraków), który zakłada wsparcie dla rozwoju turystyki Małopolski i Krakowa w kontekście przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 z wykorzystaniem w działaniach promocyjnych najbardziej rozpoznawalnego na świecie polskiego brandu turystycznego jakim jest marka Krakowa. Projekt zakłada przeprowadzenie różnorodnych działań promocyjnych, przede wszystkim w Internecie, przy wykorzystaniu różnorodnych kanałów komunikacji i najnowszych narzędzi marketingowych.
Kampania promocyjna w ramach projektu ruszyła 1 maja br.
III.
Spoty promocyjne przygotowane przez Biuro Kongresów/Kraków Convention Bureau:
https://www.youtube.com/watch?v=1irBxAvAkPI
https://www.youtube.com/watch?v=SmwIyZUNFZA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=lR4uEaMQb7c&t=2s
IV.
Na FB dostępny jest film, który nagrał profesor Myśliwiec, żeby pokazać delegatom kongresu, który odbędzie się w lipcu, ze Kraków jest bezpieczny: https://eaes.eu/eaes2022/
V.
W najnowszy wydaniu dwutygodnika Krakow.pl ukazał się artykuł "Zapraszamy do Krakowa" (Kraków.pl nr 8 (305), 11.05.2022 r.<https://www.krakow.pl/zalacznik/417666>)
a na miejskim portalu Kraków.pl artykuł pt. "Turyści są w Krakowie potrzebni", który ma na celu zapoznanie mieszkańców z bieżącą sytuacją lokalnej branży turystycznej, wynikającą z pandemii i wojny na Ukrainie oraz wpływem turystyki na gospodarkę miasta.
Turyści są w Krakowie potrzebni - Magiczny Kraków (www.krakow.pl)<https://www.krakow.pl/aktualnosci/259706,31,komunikat,turysci_sa_w_krakowie_potrzebni.html?_ga=2.197511977.748043524.1651045486-1296555749.1645017974>
VI.
Portal Kraków Culture:
https://krakowculture.pl/
VII.
Można również korzystać z materiałów zamieszczanych:
na FB "Kraków. Kierunek: Miasto dla Wszystkich"
https://m.facebook.com/krakow.kierunek.miasto.dla.wszystkich i miejskim portalu Kraków.pl, w zakładce Odwiedź Kraków
https://www.krakow.pl/odwiedz_krakow/264,glowna.html
Z poważaniem
Elżbieta Kantor
Dyrektor
WYDZIAŁ ds.TURYSTYKI

Pobierz PDF

Pobierz PDF1