Żegnamy Zofię Postawę

Żegnamy Zofię Postawę

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś.p.

Zofii Postawy

Członkini Oddziału Terenowego KKK w Myślenicach,

niestrudzonej w pracy społecznej,

Koleżanki pełnej uprzejmości i życzliwości.

 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie

składają

Prezes, Rada, Koleżanki i Koledzy

z Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej