Sprawozdawczość dotyczaca opłat za korzystanie ze środowiska

Szanowni Państwo, oto informacja z Urzędu Marszałkowskiego:
Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, że:


1. Do 15 marca 2022 roku należy złożyć w formie elektronicznej w systemie BDO rejestr-bdo.mos.gov.pl
za 2021 rok:
 Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.
Informacje dot. sprawozdania w tym instrukcje jak wypełnić sprawozdanie przez wytwórców odpadów znajdują
się na stronie www.malopolska.pl/zbiorcze .
 Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.
Informacje dot. sprawozdania oraz naliczania opłat w tym instrukcje jak wypełnić sprawozdanie w BDO
znajdują się na stronach:
www.malopolska.pl/produktowa - w zakresie opakowań,
www.malopolska.pl/produkty - w zakresie produktów tj. opony, oleje, preparaty smarowe,
www.malopolska.pl/baterie - w zakresie baterii i akumulatorów,
www.malopolska.pl/sprzet - w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
www.malopolska.pl/reklamowki - w zakresie toreb na zakupy z tworzyw sztucznych objętych opłatą
recyklingową,
www.malopolska.pl/pojazdy - w zakresie zapewnienia sieci zbierania pojazdów.

2. Do 31 marca 2022 roku należy złożyć do urzędu marszałkowskiego za 2021 rok:
 Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych
opłat.
Informacje dot. sprawozdania w tym wzór formularza, stawki opłat znajdują się na stronie
www.malopolska.pl/srodowisko .

Ponadto informujemy, że:
 Informacje dot. rejestru BDO znajdują się na stronie www.malopolska.pl/rejestr .
 Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy z zakresu BDO prowadzi bezpłatne
szkolenia online https://bdo.mos.gov.pl/terminarz-szkolen/ oraz przygotował instrukcje w formie
filmików i plików pdf. https://bdo.mos.gov.pl/instrukcje-krok-po-kroku-system-bdo/ .
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród
przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na Państwa terenie w celu przypomnienia o ww.
obowiązkach wynikających z przepisów prawa.

9.02.2022

Pobierz PDF