Kalendarz wydarzeń w 2022 roku w Oddziale Limanowa KKK

Oto propozycja uroczystości w 2022 roku w Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Oddział w Limanowej.

Kalendarz imprez na rok 2022
- 19 luty kulig Szczawa
- czerwiec Hajduszoboslo
- sierpień wyjazd na zwiedzanie Dolnego Śląska
- 24 września Kupieckie Grilowanie (strzelanie)
- wyjazd na Kręgle do Brzeska
- 19 listopada Święto kupca
- grudzień Święto Kupca w Krakowie