ZUS: można już wnioskować o wsparcie z tarczy antykryzysowej

ZUS: można już wnioskować o wsparcie z tarczy antykryzysowej

Przedsiębiorcy z określonych branż otrzymali prawo do zwolnienia ze składki za grudzień 2021 r. i szóstego świadczenia postojowego. Od dziś, 17 stycznia, na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS mogą składać wnioski o to wsparcie.


O zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za grudzień 2021 r. mogą ubiegać się podmioty, które prowadzą działalność pod kodami PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności): 56.30.Z, 93.29.A i 93.29.Z. To przygotowywanie i podawanie napojów, działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni oraz pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
Aby skorzystać z pomocy przedsiębiorcy muszą spełnić określone warunki. Wskazane są one na stronie internetowej ZUS. Wniosek o zwolnienie ze składek (RDZ-B7) powinni przesłać do ZUS do 28 lutego 2022 roku. Ponadto muszą przekazać dokumenty rozliczeniowe za grudzień 2021 r. do końca lutego tego roku, chyba że są zwolnieni z tego obowiązku.
Świadczenie postojowe maksymalnie sześciokrotnie mogą otrzymać podmioty oznaczone też kodami PKD: 56.30.Z, 93.29.A i 93.29.Z. Wniosek o to świadczenie (RSP-DD7) firmy mogą złożyć od dziś, a najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.
Co ważne jeżeli przedsiębiorca otrzymał świadczenie postojowe już wcześniej, to teraz liczba świadczeń postojowych, o które może wystąpić zostanie pomniejszona.
Anna Szaniawska
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego