Konsultacje na temat Parku Kulturowego Kazimierz-Stradom: także dla przedsiębiorców

Konsultacje na temat Parku Kulturowego Kazimierz-Stradom: także dla przedsiębiorców

Wkrótce rozpoczną się konsultacje na temat Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem. Ponieważ zagadnienie to dotyczy także przedsiębiorców działających na terenie przyszłego Parku Kulturowego, proszę o przesłanie współpracującym z Państwem firmom informacji na temat planów dotyczących tej części miasta.


Od 25 października do 19 listopada Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadzi konsultacje społeczne w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą "Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem".
Planowany park kulturowy to kolejny, po Starym Mieście i Nowej Hucie, obszar, który podlegać będzie specjalnej ochronie, przewidzianej w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ochronie zostanie poddany krajobraz kulturowy Kazimierza i Stradomia, czyli przestrzeń wraz ze znajdującymi się na tym terenie charakterystycznymi zabytkami.
Wzorem już funkcjonujących parków kulturowych, uchwała o utworzeniu Parku kulturowego Kazimierz ze Stradomiem, obejmie przepisy regulujące prowadzenie robót budowlanych, działalności handlowej i usługowej, funkcjonowanie ogródków gastronomicznych oraz zasady dotyczące możliwości lokalizowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych.
W ramach konsultacji społecznych zostały zaplanowane:
* otwarte spotkania konsultacyjne, które odbędą się w Muzeum Inżynierii Miejskiej, przy ul. św. Wawrzyńca 15 (hala E), w terminach: 29 października oraz 5 i 9 listopada, w godz. 17.00-19.00
* debata z udziałem ekspertów, w formie moderowanej dyskusji online, 19 listopada o godz. 18.00
* telefoniczne dyżury ekspertów (nr tel. 511 749 464), w terminach:
* 3 listopada, w godz. 14.00-16.00
* 10 listopada, w godz. 9.00-11.00
* 17 listopada, w godz. 17.00-19.00
* spacer badawczy w pierwszej połowie listopada
Możliwość zgłaszania uwag i wniosków za pomocą formularza konsultacyjnego, który będzie dostępny od 25 października do 14 listopada na stronach:
* www.bip.krakow.pl www.bip.krakow.pl/?_ga=2.241342146.1395736673.1634637379-1910914827.1578388547>
* www.obywatelski.krakow.pl<http://obywatelski.krakow.pl/>
* www.parkikulturowe.krakow.pl<https://parkikulturowe.krakow.pl/>
Wszystkie informacje związane z Parkiem Kulturowym Kazimierz ze Stradomiem: www.bip.krakow.pl/?dok_id=143126
Z poważaniem
Paweł Majka
WYDZIAŁ DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości