Promotorzy Polski

Promotorzy Polski

W sali obrad Miasta Krakowa odbyła się uroczystość wręczenia tytułów "Promotora Polski" nadawanych przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska". Wśród laureatów znaleźli się Anna Dymna, Janusz Komurkiewicz, prof. Krzysztof Pyrek i Andrzej Bargieł. Tytuły wręczali Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Teraz Polska, Wiesław Jopek, prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, sekretarz Kapituły Godła Teraz Polska i Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa.

Fundacja „Teraz Polska” promuje ludzi i firmy, których osiągnięcia współtworzą pozytywny wizerunek naszego kraju. Wyróżnienia "Promotor Polski", przyznawane od 2017 roku w poszczególnych regionach Polski, mają nagradzać i promować osiągane lokalnie sukcesy Polaków i rodzimej przedsiębiorczości. Wręczenia wyróżnień odbywają się podczas regionalnych kongresów i wydarzeń biznesowych.

Wizerunek Polski budują nie tylko produkty, usługi i innowacje, ale także – a może przede wszystkim - ludzie. Stąd przekonanie, że warto wyróżniać tych Polaków, którzy poprzez swoje dokonania i zaangażowanie przyczyniają się do propagowania oraz umacniania pozytywnego wizerunku naszego kraju. Osoby, które swoją działalnością i osiągnięciami na polu naukowym, kulturalnym lub biznesowym budują wizerunek naszej marki narodowej, nagradzane są wyróżnieniem "Promotor Polski".

Kilkunastu przedsiębiorców odebrało potwierdzenie przedłużenia prawa do posługiwania się Godłem "Teraz Polska". W tej grupie znajdowali się związani z Krakowską Kongregacją Kupiecką Roman Gawrysiak i Dariusz Michalak z firmy Artim oraz Grzegorz Mielnicki z firmy M&B Optic Grzegorz Mielnicki i Krzysztof Bieniek.