Kongregacja mecenasem dziecięcych talentów

Kongregacja mecenasem dziecięcych talentów

W IX edycji projektu Mecenas Dziecięcych Talentów – rok szkolny 2020/2021 uczestniczyło siedemnaścioro dzieci, a od 2012 roku wsparcie w ramach projektu uzyskało ponad sześćdziesięcioro uczniów krakowskich szkół. Zakończeniem tegorocznej edycji przedsięwzięcia była uroczysta gala, podczas której mecenasi odebrali podziękowania i okolicznościowe statuetki.

Gala odbyła się 28 czerwca w sali Senatorskiej Zamku Królewskiego na Wawelu. Wziął w niej udział Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej, który Mecenasom Dziecięcych Talentów wręczył podziękowania i statuetki za kolejny rok aktywnego wpierania uzdolnionych krakowskich dzieci. W imieniu Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej statuetkę odebrał zastępca prezesa Jacek Fortuna.
– Wsparcie udzielane młodym ludziom jest szczególnie ważne. Wierzę, że inwestowanie w rozwijanie ich pasji i talentów, to tak naprawdę inwestycja w przyszłość Krakowa. Tym bardziej dziękuję wszystkim Mecenasom Dziecięcych Talentów za ich zaangażowanie, za wspaniałe przykłady społecznej odpowiedzialności, a młodym krakowianom życzę wielu sukcesów – stwierdził Andrzej Kulig.

Mecenas Dziecięcych Talentów to projekt realizowany od 2012 r. według pomysłu Marzeny Paszkot, pełnomocnik prezydenta ds. rodziny. To wspólne przedsięwzięcie Urzędu Miasta Krakowa, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, a także – od 2019 roku – Stowarzyszenia Daleko Więcej. Celem przedsięwzięcia jest pomoc wybitnie zdolnym i utalentowanym dzieciom uczęszczającym do krakowskich szkół podstawowych, które ze względów materialnych, bytowych lub rodzinnych nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji.

IX edycję projektu wspiera ośmiu Mecenasów oraz dwie instytucje wspierające. Od dziewięciu lat w programie uczestniczą: Krakowska Kongregacja Kupiecka oraz Krakowski Holding Komunalny wraz ze spółkami – MPEC SA, Wodociągi Miasta Krakowa SA, MPK SA. Aktywnie i regularnie projekt wspierają finansowo także: Marcin Ruta – Konsul Honorowy Czarnogóry, Kościół dla Miasta Krakowa oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie. Instytucjami wspierającymi, oferującymi dzieciom objętym projektem nieodpłatny udział w organizowanych zajęciach są: Centrum Kultury Podgórza oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego.

W grupie tegorocznych podopiecznych projektu znalazły się między innymi: młode gimnastyczki artystyczne, baletnice, wokalistki, muzycy, sportowcy, matematycy oraz dzieci uzdolnione w przedmiotach ścisłych. Podopieczni projektu są wzorem do naśladowania dla rówieśników – walczą o swoje marzenia oraz realizują młodzieńcze pasje.

Kameralną galę zorganizowaną w wyjątkowych wnętrzach wawelskiego zamku urozmaicił występ młodej skrzypaczki Marianny Pazhik, podopiecznej projektu Mecenas Dziecięcych Talentów. Na zakończenie wszyscy uczestnicy gali mieli możliwość zwiedzenia wystawy „Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021–1961–1921”.

Pobierz PDF