Opłaty za koncesje alkoholowe w gastronomii za 2021 rok

Krakowska Kongregacja Kupiecka zdecydowanie występowała o zaniechanie poboru opłat za koncesje alkoholowe w gastronomii za 2021 rok. To rezultaty:

Pobierz PDF

Pogierz PDF1


Drukuj