Krakowskie Obiekty Noclegowe

Krakowskie Obiekty Noclegowe

Kraków jako pierwsze miasto w Polsce, uruchomiło nowoczesne narzędzie służące do prowadzenia ewidencji miejsc noclegowych w obiektach niekategoryzowanych, czyli takich jak hostele, apartamenty czy pokoje gościnne. Miejska aplikacja: Krakowskie Obiekty Noclegowe (eKON) dostępna jest pod adresem https://ekon.um.krakow.pl/


Prezydent Miasta Krakowa zgodnie z ustawą o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych prowadzi ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi (ewidencję hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów (campingi), domów wycieczkowych, schroniska młodzieżowych lub schronisk prowadzi marszałek województwa) oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Główną funkcją aplikacji jest wyszukiwarka obiektów według rozbudowanych filtrów (np. po nazwie obiektu, adresie, numerze rejestrowym czy numerze NIP). Stanowi więc ona źródło informacji dla osób poszukujących miejsc noclegowych oraz dla przedsiębiorców prowadzących turystyczny najem krótkoterminowy. Co więcej, z poziomu aplikacji znajdziemy praktyczne informacje oraz wykaz przepisów prawnych z zakresu tej działalności.
Miasto od kilku lat prowadzi intensywne działania, aby dotrzeć do jak największej liczby przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie w obiektach, które nie są wpisane do ewidencji. Szeroka kampania informacyjna prowadzona w mediach, komunikacji miejskiej i przestrzeni miasta (np. citylighty, ulotki w punktach rejestracji działalności gospodarczej) oraz stały monitoring rynku usług turystycznego najmu krótkoterminowego przynoszą wymierne efekty. Dzięki nim udało się zidentyfikować wiele podmiotów świadczących usługi noclegowe i skierować do nich informacje o przepisach prawnych regulujących taką działalność oraz sposobie załatwienia formalności.
W rezultacie w ciągu dwóch ostatnich lat podwoiła się liczba obiektów noclegowych wpisanych do miejskiej ewidencji, w grudniu 2020 r. w ewidencji zarejestrowane były 1654 obiekty, które dysponowały ponad 32 tys. miejsc noclegowych.
Wobec powyższego, przesyłam z prośbą o rozpowszechnienie informacji o aplikacji eKON przy pomocy dostępnych Państwu narzędzi informacyjnych.
Z poważaniem,
Katarzyna Gądek
Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Turystyki


Drukuj