Wsparcie miasta w czasie pandemii

Wsparcie miasta w czasie pandemii

Ze względu na pandemię spotkania Porozumienia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości nie odbywają się już od roku. Pragnę jednak zapewnić Państwa, że Urząd Miasta nie zapomina o przedsiębiorcach i dokłada starań by, w miarę możliwości, jakimi dysponuje samorząd, wspierać krakowski biznes. W załączeniu przesyłam informację o naszych działaniach w tym zakresie w roku 2020 i na początku 2021. O nowych inicjatywach miejskich będziemy też Państwa informować na bieżąco.


Obecnie ogłoszone zostały konkursy na dofinansowanie organizacji pozarządowych wspierających przedsiębiorczość. Pierwszy z nich, Otwarty Konkurs Ofert pt. "Wsparcie krakowskich przedsiębiorców w dostosowaniu ich działalności gospodarczej do wyzwań pandemii" przewiduje dofinansowanie w sumie 80 000 złotych dla instytucji, która podejmie się jego realizacji. Szczegóły pod linkiem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=128962 .
Drugie dofinansowanie uzyskać można prościej, przyznawane jest bowiem z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert, na podstawie art. 19a ustawy o wolontariacie i organizacjach pożytku publicznego. W jego ramach maksymalne dofinansowanie dla jednego projektu wynosi 10 000 złotych. Szczegóły na stronie BIP: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=139760 .
Żywię nadzieję, że gdy pandemia ustąpi, znów będziemy mogli się spotykać i rozwiązywać wspólnie problemy krakowskich przedsiębiorców.
Z wyrazami szacunku
Wojciech Łaptaś
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
WYDZIAŁ DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI

Pobierz PDF


Drukuj