Przedsiębiorcy zwolnieni z opłaty alkoholowej

Przedsiębiorcy zwolnieni z opłaty alkoholowej

W środę, 24 marca radni Krakowa przyjęli projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2021. Za przyjęciem uchwały alkoholowej głosowało 36 radnych, od głosu wstrzymało się od 3 radnych, nikt nie był przeciw.

 

Oznacza to, że przedsiębiorcy prowadzący gastronomiczną sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Miejskiej Kraków będą zwolnieni od opłaty, o której mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jednocześnie przedsiębiorcom, który dokonali już jednorazowej wpłaty za zezwolenia na gastronomiczną sprzedaż alkoholu (wpłata do 31 stycznia br.) będzie przysługiwał zwrot pobranej od nich kwoty. 25 stycznia rząd przyjął nowelę ustawy o przeciwdziałaniu Covid-19. Dzięki temu gminy otrzymały możliwość wprowadzenia rozwiązań, które mogą wesprzeć przedsiębiorców w czasie trwającej pandemii.

Przypomnijmy, że o zwolnienie z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych bardzo aktywnie występowała Krakowska Kongregacja Kupiecka. Odbywały się różne spotkania, w tym m.in. z posłem Aleksandrem Miszalskim, konsultacje z radnymi miejskim w tym przede wszystkim z Małgorzatą Jantos. Wszystkie te zabiegi przyniosły oczekiwany skutek.


Drukuj