Poseł Aleksander Miszalski gościem przedsiębiorców

Poseł Aleksander Miszalski gościem przedsiębiorców

W siedzibie Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej odbyło się spotkanie z posłem Aleksandrem Miszalskim. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim sytuacji gospodarczej związanej z turystyką, gastronomią, handlem. Uczestnicy skarżyli się na brak konsultacji w tych sprawach. Chcieli m.in. wiedzieć, czy nastąpi jakieś poluzowanie dla tych, którzy są już zaszczepieni lub nabyli odporność.