Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

W czwartek 25 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Przewodniczył prezes Wiesław Jopek.


Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej zapoznała się z realizacją Uchwały KKK nr 29/2020 w sprawie skreślenia z listy członków KKK osób zalegających ze skłądkami członkowskimi. Przyjęła preliminarz wpływów i wydatków na 2021 r. i zatwierdziła termin zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego KKK na dzień 17 maja 2021 r, godz. 15.30 (pierwszy termin), godz. 16 (drugi termin).
Rada podjęła uchwały w sprawie nadania tytułu Członka Seniora KKK oraz Seniora KKK.
Członek Senior Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej:
Anna Migdał-Mikuli
Edward Mikuli

Senior Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej:
Edward Bugajski
Edward Ksztelaniec
Ryszard Kulma
Edward Wajda
Rada KKK wysłuchała równiez okolicznościowego referatu wygłoszonego przez rzecznika prasowego KKK Mariana Satałę na temat 611. rocznicy powstania Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. (wystąpienie w załączniku)

Pobierz PDF