Terminy posiedzeń Komisji

Terminy posiedzeń Komisji

Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Tomasz Popiołek pisze: Szanowny Panie Prezesie,


W załączeniu harmonogram posiedzeń plenarnych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie, opiniującej m. innymi wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Należy pamiętać, że ze względu na sytuację epidemiczną, harmonogram może ulec zmianie. W razie pytań, proszę o kontakt z Panem Mariuszem Nawrotem, Kierownikiem Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi, tel. 12 616 9322.

Pobierz PDF


Drukuj