Wideokonferencja z posłem i podsekretarzem Stanu

Wideokonferencja z posłem i podsekretarzem Stanu

Wiesław Jopek prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej i Andrzej Koc przewodniczący Sekcji Polskie Sklepy uczestniczyli w dniu 20 stycznia 2021 roku w wideokonferencji z posłem Fryderykiem Kampinosem i podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy w Technologii na temat rozwiązań mogących zapobiec likwidacji wielu miejsc pracy oraz upadkom wielu przedsiębiorstw w związku w bardzo trudnym okresem pandemii COVID-19.

 

W ślad za rozmową przez internet do obu panów zostało wysłane pismo z propozycjami ze strony przedsiębiorców. Obejmują one:
1. Zniesienie listy kodów PKD lub jej rozszerzenie.
2. Zmniejszenie spadku obrotów wymaganego do uzyskania pomocy z poziomu 40% do 20% w
ujęciu rok do roku.
3. Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających prolongatę terminów spłaty zobowiązań względem
kredytodawców i leasingodawców.
4. Możliwość udzielenia kredytu przez instytucje bądź organizacje państwowe z odroczoną spłatą
w wysokości państwowej pomocy udzielonej wiosną 2020 r. celem umożliwienia spłaty bieżących
zobowiązania i odzyskania płynności finansowej. Okres spłaty rozłożony na 5 lat – począwszy od
stycznia 2023 r.
5. Możliwość ponownego odroczenia spłaty zaległych składek ZUS, których obecne skumulowanie
w wielu przypadkach uniemożliwia równoczesną ich spłatę oraz możliwość dalszego
funkcjonowania przedsiębiorstwa.


Drukuj