Kasztelanowa Katarzyna z Potockich Kossakowska. Historie i anegdoty

Kasztelanowa Katarzyna z Potockich Kossakowska. Historie i anegdoty

Bogumił Tryjański, członek senior naszej Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej pojawił się w biurze pod koniec roku z niebywałym prezentem. Do zbiorów w naszej Izbie Historii przyniósł świeżo wydaną książkę pt. Kasztelanowa Katarzyna z Potockich Kossakowska. Historie i anegdoty autorstwa Jana Czerneckiego.


Bogumił Tryjański jest właścicielem Fundacji Wydawnictwo im. Jana Czerneckiego w Krakowie, która powstała w celu przywrócenia pamięci o Janie Czerneckim jako Palaku, patriocie, pisarzu. W okresie międzywojennym był on właścicielem kilku księgarni w Krakowie, wydawcą, bibliotekarzem, drukarzem a przede wszystkim przyjacielem malarzy młodopolskich, których wspierał i był promotorem.
W dalszych zamierzeniach Fundacji jest wydanie przygotowanej do druku przez Jana Czerneckiego kilku tomowej monografii rodu Radziwiłłów z ilustracjami Józefa Mehoffera i Wojciecha Kossaka.